Arbejdsområder

 • Vores juridiske rådgivning omfatter opstart af virksomhed som enkeltperson, i I/S eller K/S konstruktion, i selskabsform eller anden konstruktion i forbindelse med virksomhedsetablering.
  Mere info
  Virksomhedsetablering
 • Selvom begrebet sportsret og artistret er relativt nyt, er hovedparten af problemstillingerne velkendte i forbindelse med professionel idrætsudøvelse og professionelle artisters kunstneriske udøvelse og omfatter typisk flere juridiske facetter, herunder ansættelsesretlige-, kontra
  Mere info
  Sports- og artistret
 • En stor del af erhvervslivet driver virksomhed i selskabsform, normalt enten som anpartsselskab eller som aktieselskab.
  Mere info
  Selskabsret
 • Vores juridiske rådgivning omfatter overdragelse af virksomheder som repræsentant for enten sælger eller køber. Udover den reelle overdragelse omfatter vores juridiske rådgivning tillige spaltninger eller fusioner.
  Mere info
  Virksomhedsoverdragelse
 • At få skrevet en usand historie eller artikel om sig selv eller sin virksomhed i et massemedie, kan have meget store private eller erhvervsmæssige konsekvenser og medføre straf- og erstatningsansvar for massemediet.
  Mere info
  Medieret
 • Vores juridiske rådgivning omfatter privat- og erhvervslejeret, og omfatter bl.a. forhandlinger af lejekontrakter, og behandling af tvister vedrørende lejeretlige spørgsmål i forbindelse med boligretssager og huslejenævnssager.
  Mere info
  Lejeret
 • Indholdet i kontrakter kan være afgørende for virksomhedens succes eller konkurs. Kontraktsretten er et meget centralt område for alle virksomheder og afdækker typisk problemstillinger ved indgåelse af køb, salg eller løbende samarbejdsforhold.
  Mere info
  Kontraktsret
 • Vores juridiske rådgivning omfatter virksomheders overvågning og iagttagelse af konkurrencerettens regler, der de seneste år har fået en central betydning for virksomhedens adfærd på det danske marked eller på EU-markedet.
  Mere info
  Konkurrenceret
 • Vi tilbyder juridisk rådgivning indenfor alle IT-retlige spørgsmål herunder bl.a. om deponeringsaftaler, hostingaftaler, outsourcingaftaler, licensaftaler og back-to-back aftaler.
  Mere info
  IT-ret
 • Vores juridiske rådgivning omfatter IP-retten og den dertil knyttede problemstilling om, hvortil internationale sager kan eller skal anlægges og med hvilke lands retsregler tvister skal afgøres, hvis dette ikke på forhånd måtte være aftalt.
  Mere info
  International Privatret (IP-ret)
 • Vi tilbyder juridisk rådgivning indenfor betalingsstandsning, konkursbehandling, frivillige akkorder, tvangsakkorder, gældssaneringer og rekonstruktioner.
  Mere info
  Insolvensret og rekonstruktion
 • Vi tilbyder juridisk rådgivning om immaterielle spørgsmål og tvistløsninger i forbindelse hermed. Rådgivningen omfatter bl.a.
  Mere info
  Immaterialret og markedsføringsret
 • Vi tilbyder juridisk rådgivning indenfor generationsskifter til både den ældre og yngre generation. Rådgivningen vil foregå i tæt samarbejde med klientens revisor eller såfremt det ønskes med Lex Advokaters egen statsautoriserede revisionssamarbejdspartner.
  Mere info
  Generationsskifte
 • Vi tilbyder rådgivning indenfor fast ejendom som hovedsaglig omfatter køb og salg af ejendomme samt mægling og tvistløsninger omkring mangler ved ejendomme. Derudover bistår vi naturligvis i entrepriseprojekter med bl.a.
  Mere info
  Fast ejendom og entrepriseret
 • Arbejdsretlige problemstillinger er en vigtig del af virksomhedens og arbejdstagerens forhold interpartes. Arbejds- og ansættelsesret er et retsområde som alle mennesker på arbejdsmarkedet stifter bekendtskab med.
  Mere info
  Arbejdsret

Langsigtet samarbejde

Vi lægger vægt på et langsigtet samarbejde, hvor vi med løbende indsigt og sparring søger en optimal løsning for klienten.

Lex Advokater - din partner